Thüringer Kultusministerium RSS-Feed

Thüringer Kultusministerium

Christoph Matschie (SPD)
Kultusminister

Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt
Tel: +49 (0)361 3 79 00
Fax: +49 (0)361 3 79 46 90
E-Mail:
www.thueringen.de/de/tkm

Meldungen

19.03.2009 Pressemeldung Schule

18.03.2009 Pressemeldung Frühe Bildung

13.03.2009 Pressemeldung Bildung und Gesellschaft, Schule

12.03.2009 Pressemeldung Schule

12.03.2009 Pressemeldung Schule

12.03.2009 Pressemeldung Frühe Bildung

11.03.2009 Pressemeldung

11.03.2009 Pressemeldung Schule

10.03.2009 Pressemeldung Schule

09.03.2009 Pressemeldung Schule