Integration

© www.pixabay.de

02.08.2018 Pressemeldung Universität Bamberg

© www.pixabay.de
© ZouZou/Shutterstock

11.07.2018 Pressemeldung GEW Bayern

© GaudiLab/Shutterstock

27.06.2018 Pressemeldung Deutscher Bundestag

© www.pixabay.de
© www.pixabay.de

13.06.2018 Artikel Dr. Brigitte Schumann

© Frank Gaertner/Shutterstock
© Brocreative/Shutterstock
© GaudiLab/Shutterstock

24.04.2018 Pressemeldung Deutscher Bundestag

© ZouZou/Shutterstock

12.04.2018 Pressemeldung GEW Bayern